» Z oboru

Co se děje v dermatologii? Sledujte novinky!

Nepřehlédněte pravidelnou dávku aktualit v podobě článků, reportáží i přednášek.

Z oboru

Vítejte v rubrice novinek z oboru

V této rubrice Vám budeme přinášet informace o aktuálním dění z oboru dermatologie. Naleznete zde nejen odborné články, kazuistiky či doporučené postupy, ale také reportáže z kongresů nebo tipy na vzdělávání.

Doporučení pro očkování u dětí s atopickou dermatitidou léčených dupilumabem

Doporučení pro očkování u dětí s atopickou dermatitidou léčených dupilumabem

4. 8. 2021

Nenechte si ujít článek věnovaný tématu očkování u dětí, které trpí atopickou dermatitidou a jsou léčeny dupilumabem nebo se u nich plánuje zahájení léčby touto účinnou látkou. Doporučení slouží jako vodítko pro rozhodování o očkování. 

Účinnost a bezpečnost dupilumabu u dospívajících s nekontrolovanou středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou. Randomizovaná klinická studie fáze III

Účinnost a bezpečnost dupilumabu u dospívajících s nekontrolovanou středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou. Randomizovaná klinická studie fáze III

15. 6. 2021

Dospívající s atopickou dermatitidou (AD) mají negativní ovlivnění kvality života s omezenými možnostmi léčby. Cílem studie proto bylo posoudit účinnost a bezpečnost monoterapie dupilumabem u dospívajících se středně těžkou až těžkou nedostatečně kontrolovanou AD.

Účinnost a bezpečnost dupilumabu se současně podávanými topickými kortikosteroidy u dětí ve věku od 6 do 11 let s těžkou formou atopické dermatitidy: randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze III

Účinnost a bezpečnost dupilumabu se současně podávanými topickými kortikosteroidy u dětí ve věku od 6 do 11 let s těžkou formou atopické dermatitidy: randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze III

31. 5. 2021

Děti s těžkou atopickou dermatitidou (AD) mají omezené možnosti léčby. Cílem této studie bylo ověření účinnosti a bezpečnosti léčby topickými kortikosteroidy (TCS) podávanými společně s dupilumabem u dětí ve věku 6–11 let s těžkou formou AD nedostatečně kontrolovanou lokální terapií. 

Doporučení při přechodu z léčby imunosupresivy na terapii dupilumabem u pacientů s atopickou dermatitidou

Doporučení při přechodu z léčby imunosupresivy na terapii dupilumabem u pacientů s atopickou dermatitidou

20. 5. 2021

Na základě nových poznatků o molekulární patogenezi atopické dermatitidy byla nedávno schválena cílená protizánětlivá léčba přípravkem dupilumab jako terapie doplňující glukokortikoidy a cyklosporin.

Použití systémových léků v léčbě atopické dermatitidy dospělých pacientů: Výsledky praktického průzkumu ve Francii

Použití systémových léků v léčbě atopické dermatitidy dospělých pacientů: Výsledky praktického průzkumu ve Francii

20. 5. 2021

Nedávné studie ukázaly, že systémové léky nejsou při léčbě dospělé atopické dermatitidy (AD) příliš využívány a že dermatologové mají obavy ohledně bezpečnostního profilu cyklosporinu.

Dětská atopická dermatitida jako předzvěst rozvoje poruchy pozornosti/hyperaktivity

Dětská atopická dermatitida jako předzvěst rozvoje poruchy pozornosti/hyperaktivity

7. 4. 2021

Cílem tohoto přehledu je detailně představit atopickou dermatitidu (AD) a související komorbidity se zvláštním důrazem na ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, porucha pozornosti s hyperaktivitou) a také přiblížit podstatu jejich asociace. 

Inhibitory JAK-STAT u atopické dermatitidy od patogeneze po výsledky klinických studií

Inhibitory JAK-STAT u atopické dermatitidy od patogeneze po výsledky klinických studií

7. 4. 2021

Atopická dermatitida (AD), která je také označována jako atopický ekzém, ovlivňuje 2–10 % dospělé populace a až 20 % dětské populace.

Doporučení pro léčbu imunitně podmíněných dermatóz (IMID) při pandemii COVID-19

Doporučení pro léčbu imunitně podmíněných dermatóz (IMID) při pandemii COVID-19

6. 4. 2021

Přečtěte si doporučení, jak postupovat v souvislosti s pandemií COVID-19 v terapii dermatologických pacientů léčených biologickou či jinou imunosupresivní léčbou.

Zmírnění atopické dermatitidy a nefropatie IgA u pacienta léčeného dupilumabem

Zmírnění atopické dermatitidy a nefropatie IgA u pacienta léčeného dupilumabem

22. 2. 2021

Pacienti s atopickou dermatitidou mají zvýšené riziko výskytu komorbidit, včetně glomerulonefritidy. Sérové hladiny IgE často pozitivně korelují se závažností atopické dermatitidy. Nenechte si proto ujít článek popisující případ 31letého muže, který od raného dětství trpěl těžkou atopickou dermatitidou. 

Moderní farmakoterapie v dermatologii

Moderní farmakoterapie v dermatologii

11. 12. 2020

Další publikace z respektované knižní edice MODERNÍ FARMAKOTERAPIE, která se již v řadě lékařských oborů stala určujícím vodítkem preskripce v ambulantní i nemocniční praxi. Hlavní autorkou je prim. MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

PO-SCORAD

PO-SCORAD

8. 12. 2020

PO-SCORAD je mobilní aplikace určená pacientům s atopickým ekzémem a rodičům atopických dětí. 

Terapeutická doporučení pro léčbu atopické dermatitidy

Terapeutická doporučení pro léčbu atopické dermatitidy

8. 12. 2020

Terapeutická doporučení pro léčbu atopické dermatitidy vytvořená Americkou dermatologickou společností (AAD) zahrnují čtyři části...

Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Atopie-online-mezioborove.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.