» Z oboru » Atopická dermatitida a psychické komorbidity jako téma pro Type 2 DERMA forum 2023

Co se děje v oboru? Sledujte novinky.

Nepřehlédněte pravidelnou dávku aktualit v podobě článků, reportáží i přednášek.

Atopická dermatitida a psychické komorbidity jako téma pro Type 2 DERMA forum 2023

Kongresy a odborné akce
Atopická dermatitida a psychické komorbidity jako téma pro Type 2 DERMA forum 2023

Téma psychických komorbidit na odborném setkání dermatologů Type 2 DERMA forum 2023 velmi rezonovalo. Níže přinášíme nejzajímavější informace věnované této problematice. 

Komentáře pro Vás poskytli prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA, MUDr. Jan Hugo, Ph.D., doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc., a další účastníci. 

Bylo mi potěšením zúčastnit se této odborné akce. Riziko vzniku depresí u pacientů s atopickou dermatitidou je třikrát vyšší oproti běžné populaci. Pacienti jsou stigmatizováni a klesá jejich kvalita života. Co je dobré si uvědomit? 

prof. Jacek C. Szepietowski, MD, PhD., FRCP


Psychiatrické komorbidity jsou u dermatologických onemocnění časté. Nejčastějšími jsou deprese. Na co se v praxi zaměřit? Jak se pacienta zeptat a jak postupovat? 

prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA


Akce přinesla řadu multioborových témat a kazuistik. Poslechněte si detaily. 

MUDr. Jan Hugo, Ph.D.


Přednášky, které zazněly na letošním dvoudenním sympoziu, byly velmi obohacující. Dozvěděli jsme se nové poznatky o dopadu závažných dermatologických onemocnění na kvalitu života pacientů, o moderní terapii i vývoji psychických komorbidit. Přednášky včetně kazuistických sdělení byly na velmi vysoké úrovni.

doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc.

Sdílet