» Z oboru

Co se děje v oboru? Sledujte novinky.

Nepřehlédněte pravidelnou dávku aktualit v podobě článků, reportáží i přednášek.

Z oboru

Vítejte v rubrice novinek Z oboru

V této rubrice Vám přinášíme informace o aktuálním dění z oborů dermatologie, pneumologie, alergologie, ORL a dalších. Naleznete zde nejen odborné články, kazuistiky či doporučené postupy, ale také reportáže z kongresů nebo tipy na vzdělávání.

Nové terapeutické strategie v topické léčbě atopické dermatitidy

Nové terapeutické strategie v topické léčbě atopické dermatitidy

30. 1. 2023

Mezi nejpoužívanější léčivé přípravky patří topické kortikosteroidy a inhibitory kalcineurinu. 

Potenciální biomarkery atopické dermatitidy

Potenciální biomarkery atopické dermatitidy

15. 1. 2023

Přesné biomarkery nebo prediktory jsou klíčem k realizaci personalizované léčby atopické dermatitidy. Rozvoj technologií, jako je transkriptomika, genomika a proteomika, poskytuje nové možnosti pro nalezení potenciálních biomarkerů.

Nový akreditovaný kurz Atopie není jen ekzém

Nový akreditovaný kurz Atopie není jen ekzém

13. 1. 2023

Nepřehlédněte akreditovaný kurz, jehož cílem je seznámit lékaře s diagnostikou a možnostmi terapie atopické dermatitidy (AD). Studijní materiál v podobě prezentace a bohaté diskuse osvětluje aktuální stav poznání v teoretické, ale i praktické rovině.

Nejnovější pokroky v nanomateriálech pro léčbu astmatu

Nejnovější pokroky v nanomateriálech pro léčbu astmatu

5. 1. 2023

Využití terapie astmatu pomocí nanočástic by mohlo zlepšit terapeutickou účinnost léků ve srovnání s tradičními metodami podávání. Autoři práce představili mechanismy rozvoje astmatu a současné terapeutické metody.

PF 2023

PF 2023

22. 12. 2022

Děkujeme za Vaši přízeň v letošním roce, přejeme Vám klidné vánoční svátky a vydařený nový rok 2023.

Hodnocení kritérií pro zařazení a výsledky ve studiích s biologickými léky pro chronickou rinosinusitidu s nosními polypy

Hodnocení kritérií pro zařazení a výsledky ve studiích s biologickými léky pro chronickou rinosinusitidu s nosními polypy

15. 12. 2022

Dupilumab, omalizumab a mepolizumab jsou schváleny pro použití u pacientů se závažným, nekontrolovaným CRSwNP. Neexistence konzistentní definice závažného CRSwNP však činí rozhodnutí zahájit biologickou léčbu obzvláště složitým.

Současné chápání patogeneze astmatu a role biomarkerů

Současné chápání patogeneze astmatu a role biomarkerů

5. 12. 2022

Přibližně 50 % mírného až středně těžkého astmatu a velká část těžkého astmatu jsou vyvolány Th2-dependentním zánětem. Objevují se však důkazy, které prokazují, že k patogenezi astmatu přispívají také procesy, jež se zánětem nesouvisejí.

Evropská směrnice o atopickém ekzému: část I – systémová terapie

Evropská směrnice o atopickém ekzému: část I – systémová terapie

8. 11. 2022

První část směrnice přináší informace o systémové terapii, doporučení a podrobné informace o každém systémovém léčivém přípravku. Možnosti systémové léčby diskutované v doporučeném postupu zahrnují konvenční imunosupresiva, biologická léčiva a inhibitory Janus kinázy (inhibitory JAK).

Randomizované kontrolované studie u CHOPN a astmatu: jak vést klinickou praxi

Randomizované kontrolované studie u CHOPN a astmatu: jak vést klinickou praxi

4. 11. 2022

Využití studií reálných důkazů (RWE), včetně pragmatických randomizovaných kontrolovaných studií (RCTs; randomized RWE studies), je pro tvorbu směrnic využitých v klinické praxi naprosto zásadní.

První dojmy z Kongresu českých a slovenských dermatovenerologů

První dojmy z Kongresu českých a slovenských dermatovenerologů

13. 10. 2022

Podívejte se na krátkou pozvánku od přednosty Kliniky kožních a pohlavních chorob FN Olomouc MUDr. Martina Tichého, Ph.D., z probíhajícího 17. kongresu českých a slovenských dermatovenerologů konaného v Olomouci ve dnech 13.–15. října.

Studujte kurz o atopické dermatitidě a psychických komorbiditách z pohledu multioborové spolupráce

Studujte kurz o atopické dermatitidě a psychických komorbiditách z pohledu multioborové spolupráce

12. 10. 2022

Představujeme Vám nový kurz, který se zaměřuje na problematiku atopické dermatitidy a psychických komorbidit z pohledu multioborové spolupráce. Otestujte si své znalosti a získejte 4 kredity do systému celoživotního vzdělávání. Kurz pro Vás připravili doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA, MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D., a doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. 

Komorbidity a terapie u dospělých pacientů s atopickou dermatitidou: výsledky celostátní multicentrické studie

Komorbidity a terapie u dospělých pacientů s atopickou dermatitidou: výsledky celostátní multicentrické studie

10. 10. 2022

Za pozornost stojí závěry dvouleté retrospektivní observační studie, jejímž cílem bylo zhodnotit distribuci komorbidit, včetně metabolických abnormalit, rýmy, konjunktivitidy, astmatu, alopecie a poruch spánku hodnocených dle závažnosti atopické dermatitidy u dospělých a popsat nejčastěji používané způsoby léčby.