Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Atopie-online-mezioborove.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
» Odborné kolegium » doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc.

Jak postupovat v léčbě? Ptejte se špiček v oboru!

Stačí jen vložit dotaz. Jednoduše, rychle, online.

doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc.

doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc.

Klinika nemocí kožních a pohlavních FN Hradec Králové

Narodil se v roce 1958. Promoval na Lékařská fakultě UK v Hradci Králové v oboru všeobecné lékařství. Působil na kožní klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové a dnes je přednostou Kliniky nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK v Hradci Králové, garantem oboru dermatovenerologie. V roce 1988 obhájil disertační kandidátskou práci na téma Imunologické aspekty autoimunitních puchýřnatých dermatóz a získal titul CSc. 

Docent Miloslav Salavec je členem několika odborných českých a mezinárodních společností, do roku 2013 aktivně působil ve Výboru pro humánní léčivé přípravky Evropské lékové agentury (Committee for Medicinal Products for Human Use [CHMP] European Medicines Agency [EMA]) se sídlem v Londýně jako alternující zástupce České republiky. Dlouhodobě se zabývá problematikou venerologie (včetně epidemiologických souvislostí), autoimunitních kožních onemocnění, svoji odbornou pozornost věnuje užití laserů v dermatologii a oblasti korektivní dermatologie. 

I jeho publikační činnost je zaměřena stejným směrem a jeho práce jsou citovány více než 200krát. Je autorem a spoluautorem kapitol v zahraničních monografiích. V minulosti se podílel na řadě klinických studií a výzkumných úkolů. Jeho přednášková, pedagogická činnost (od roku 1984) se týká především pregraduální výuky studentů LF UK v Hradci Králové včetně plné zodpovědnosti za výuku cizinců v anglickém jazyce.

Zobrazit všechny členy