Zpravodajství ze semináře DERMAcademy v Brně

Kongresy Videa
Zpravodajství ze semináře DERMAcademy v Brně

Koncem června proběhl v Brně seminář pro dermatology DERMAcademy. Jako partneři akce jsme byli u toho a natočili jsme pro Vás krátké komentáře s účastníky kongresu. Nyní se můžete podívat na stručná shrnutí toho nejdůležitějšího a nejzajímavějšího. Záznam celých přednášek bude brzy k dispozici na webu DERMAcademy

MUDr. Hana Bučková, Ph.D.
Léčba atopické dermatitidy u dětí je celosvětový problém 

Více než 20 % dětí trpí atopickou dermatitidou a terapie se zde trochu liší. V dnešní době však máme novou léčbu v podobě biologika, které je k dispozici také u dětských pacientů. 

 

 

prim. MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D. 
Tříleté zkušenosti s dupilumabem v léčbě atopické dermatitidy

V našem souboru je 43 pacientů a musím říci, že po roce léčby došlo k poklesu skóre EASI o 75 %. Ruku v ruce s tím jde zlepšení kvality života. Nežádoucí účinky byly minimální. 

 

 

prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.
Moderní diagnostické možnosti v podobě čipové technologie

V moderní době 21. století máme možnost vyšetření alergiků prostřednictvím čipové technologie na úrovni multiplexové technologie a můžeme vyšetřit více než 260 alergenů. Jsme tak schopni zjistit, zda je nemocný monovalentní, či polyvalentní alergik. Dle toho pak volíme i specifickou alergenovou imunoterapii.