» Z oboru » Type 2 DERMA forum 2023 – kazuistická sdělení

Co se děje v oboru? Sledujte novinky.

Nepřehlédněte pravidelnou dávku aktualit v podobě článků, reportáží i přednášek.

Type 2 DERMA forum 2023 – kazuistická sdělení

Kongresy a odborné akce
Type 2 DERMA forum 2023 – kazuistická sdělení

Odborné setkání dermatologů Type 2 DERMA forum 2023, které proběhlo koncem listopadu v Praze, přineslo také mnoho zajímavých kazuistických sdělení. Cenné poznatky prostředkují případy z klinické praxe, se kterými se lékař často nesetká.  

V níže připravených příspěvcích přinášíme nejzajímavější kazuistiky z dermatologie, které okomentovali MUDr. Jan Šternberský, Ph.D., MUDr. Jana Čadová a doc. MUDr. Filip Rob, Ph.D. Za pozornost stojí také komentář prof. MUDr. Spiridona Gkalpakiotise, Ph.D., MBA, který hovořil o očních komplikacích. 

Kazuistika pacienta s Crohnovou chorobou a těžkou formou atopické dermatitidy. Proč není problém indikovat dupilumab? Dozvíte se ve videu. 

MUDr. Jan Šternberský, Ph.D.


Kazuistika malého chlapce s velmi závažnou atopickou dermatitidou ukazuje na výsledky léčby dupilumabem u dětí. Dupilumab je schválen u pacientů ve věku od půl roku. Jaký je efekt této terapie a jaké výzvy aktuálně přináší?  

MUDr. Jana Čadová


V rámci setkání Type 2 DERMA forum jsem prezentoval případ pacienta, který měl velmi dobrou odpověď na terapii dupilumabem. Objevila se však konjunktivitida, kterou bylo třeba řešit.
S jakým výsledkem? 

doc. MUDr. Filip Rob, Ph.D.


Pacienti s atopickou dermatitidou trpí celou řadou komorbidit. Patří sem kromě alergií, infekcí nebo psychických komorbidit také oční komplikace. Kdy odesílat tyto pacienty na screeningové oční vyšetření? 

prof. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA

Sdílet