Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Atopie-online-mezioborove.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
» Z oboru » Přehled molekulárních biomarkerů a personalizované terapie v dermatologii

Co se děje v oboru? Sledujte novinky.

Nepřehlédněte pravidelnou dávku aktualit v podobě článků, reportáží i přednášek.

Přehled molekulárních biomarkerů a personalizované terapie v dermatologii

Odborné články
Přehled molekulárních biomarkerů a personalizované terapie v dermatologii

Biomarkery slouží k diagnostice, sledování stadia onemocnění, prognózy a terapeutického monitorování. Musí být specifické, citlivé, nákladově efektivní, stabilní, rychle detekovatelné a reprodukovatelné.

Článek je přehledem biomarkerů pro onemocnění Hidradenitis Suppurativa (HS), psoriázu, atopickou dermatitidu (AD), Alopecia Areata (AA), Vitiligo a Chronickou spontánní kopřivku (CSU).

Abstrakt k článku:

Vývoj personalizované medicíny v dermatologii znamená transformační posun směrem k individualizované léčbě, která je poháněna integrací biomarkerů. Tyto molekulární ukazatele slouží nejen k diagnostice, ale nabízejí i vhled do stadia onemocnění, prognózy a terapeutického monitorování. Výběr biomarkerů se řídí specifickými kritérii, která zajišťují vlastnosti, jako je specifičnost, citlivost, nákladová proveditelnost, stabilita, rychlá detekce a reprodukovatelnost. Tento přehled literatury založený na údajích z PubMed, SCOPUS a Web of Science se zabývá biomarkery u Hidradenitis Suppurativa (HS), psoriázy, atopické dermatitidy (AD), Alopecia Areata (AA), Vitiliga a chronické spontánní kopřivky (CSU). U HS slouží TNF-α, IL-1β a MMP jako biomarkery, které ovlivňují cílenou léčbu, jako je adalimumab a anakinra. U lupénky se uplatňují biomarkery jako TNF-α, IL-23 a HLA geny, které formují léčbu, jako jsou inhibitory IL23 a IL17. Biomarkery AD zahrnují ECP, IL-4, IL-13, které určují léčbu, jako je dupilumab a tralokinumab. V případě AA poskytují informace o použití inhibitorů JAK lipokalin-2, cytokiny a genetické polymorfismy. Biomarkery vitiliga sahají od cytokinů až po genetické markery, jako jsou TYR, TYRP1, které jsou vodítkem pro léčbu, například inhibitory JAK. Biomarkery CSU zahrnují IgE, cytokiny a testy autologního séra, které ovlivňují terapie jako omalizumab a cyklosporin. Při porovnávání stavů vykazují běžné prozánětlivé markery omezenou specifičnost. Zatímco některé biomarkery napomáhají diagnostice a standardní léčbě, jiné mají spíše vědeckou než klinickou hodnotu. Precizní medicína, která se řídí biomarkery, prokázala úspěch u zhoubných nádorů kůže. Budoucí směry zahrnují algoritmy poháněné umělou inteligencí, nanotechnologie a integraci multiomiky pro personalizovanou dermatologickou péči.

Zdroj: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38666916/

Sdílet