Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Atopie-online-mezioborove.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
» Z oboru » Hodnocení úzkosti, deprese a kvality spánku u matek dětí s atopickou dermatitidou: kvalitativní dotazníková studie

Co se děje v oboru? Sledujte novinky.

Nepřehlédněte pravidelnou dávku aktualit v podobě článků, reportáží i přednášek.

Hodnocení úzkosti, deprese a kvality spánku u matek dětí s atopickou dermatitidou: kvalitativní dotazníková studie

Odborné články
Hodnocení úzkosti, deprese a kvality spánku u matek dětí s atopickou dermatitidou: kvalitativní dotazníková studie

Jak dopadlo porovnání úzkosti, deprese a kvality spánku matek zdravých kontrolních dětí a matek dětí s atopickou dermatitidou (AD) různé závažnosti před léčbou a po léčbě? Podrobnosti i závěry studie se dozvíte v dnešním článku. 

Abstrakt k článku:

Cílem bylo porovnat úzkost, depresi a kvalitu spánku matek zdravých kontrolních dětí a matek dětí s atopickou dermatitidou (AD) různé závažnosti před léčbou a po léčbě.

Metody: Studie se zúčastnilo celkem 120 párů rodič–dítě. Tyto páry byly rozděleny do čtyř podskupin po 30 pacientech: mírná AD, střední AD, těžká AD a kontrolní skupiny. Symptomy dětí, psychologický stav jejich matek a kvalita spánku jejich matek byly hodnoceny pomocí skóre atopické dermatitidy (SCORAD), škály nemocniční úzkosti a deprese (HADS) a indexu kvality spánku (PSQI) z Pittsburghu před léčbou a po měsíční komplexní léčbě.

Výsledky: Hodnota SCORAD, představující rozdíly v závažnosti dětské AD, se po jednom měsíci léčby významně snížila (p < 0,001). Úzkost u matek se po léčbě významně snížila ve všech skupinách závažnosti AD (p < 0,05). U deprese však pouze matky ve skupinách s mírnou a středně těžkou AD vykazovaly po léčbě pokles (p < 0,05). Celkové skóre PSQI se po léčbě také snížilo ve skupině s mírnou AD (p < 0,05).

Závěr: Nejzávažnější efekt byl pozorován v psychologii a kvalitě spánku matek dětí s těžkou AD. Po jednom měsíci léčby se psychické zdraví a kvalita spánku matek ve skupině s mírnou AD významně zlepšily, zatímco u matek ve skupinách se středně těžkou a těžkou AD došlo ke zlepšení pouze částečnému. 

Zdroj: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37637475/

Sdílet