Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Atopie-online-mezioborove.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
» Odborné kolegium » doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Jak postupovat v léčbě? Ptejte se špiček v oboru!

Stačí jen vložit dotaz. Jednoduše, rychle, online.

doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Centrum alergologie a klinické imunologie (CAKI), Nemocnice na Homolce, Praha

Narodil se v roce 1959 v Praze, v roce 1985 promoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze. Působil na interních odděleních a klinikách Fakultní nemocnice Na Bulovce (atestace z interny II. stupně v roce 1993) a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV), kde pracoval rovněž na Oddělení alergologie a klinické imunologie (AKI) (atestace z AKI v roce 1996). Později (1997) nastoupil do Nemocnice Na Homolce (NNH), kde v současné době pracuje jako vedoucí lékař Centra AKI a polikliniky NNH.

V roce 2005 obhájil disertační práci z oboru fyziologie na 2. lékařské fakultě UK v Praze-Motole (Význam stanovení leukotrienů v kondenzátu vydechovaného vzduchu pro včasnou diagnózu astmatu) a v roce 2008 se habilitoval v oboru imunologie rovněž na 2. LF UK v Motole (Neinvazivní vyšetřování zánětu u astmatu). Absolvoval řadu zahraničních kurzů zaměřených na respirační medicínu, pobýval na stážích ve Würzburgu (2000, 2006), Budapešti (2006), Lausanne (2004), Mnichově (2009) a v Londýně v Imperial College – NHLBI (2007, 2008, 2012).

Docent Petr Čáp je členem odborných společností doma (ČSAKI, ČPFS, ČIS) i v zahraničí (EAACI, ERS) a členem redakčních rad odborných periodik a výboru České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP. 

Více než 15 let externě participuje na pregraduální i postgraduální výuce na 1. i 2. lékařské fakultě UK v Praze v oboru AKI. Je prvním autorem úspěšné recentní publikace „Alergologie do kapsy“, která usilovala o příspěvek k široké mezioborové spolupráci a je zcela rozebrána.  

V poslední době také spolupracuje s výzkumnými týmy Akademie věd ČR.

 

Zobrazit všechny členy