Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Atopie-online-mezioborove.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
» Odborné kolegium » doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Jak postupovat v léčbě? Ptejte se špiček v oboru!

Stačí jen vložit dotaz. Jednoduše, rychle, online.

doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Pneumologická klinika FN a LF UK v Plzni

Absolvent Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, do r. 1993 pracoval na Plicním oddělení a v alergologické ordinaci nemocnice v Chebu.

V r.  1989 složil atestaci z oboru pneumologie a ftizeologie, v r. 1994 z oboru alergologie a klinická imunologie.

V 90. letech absolvoval dlouhodobé stáže ve Fachklinik für Erkrankungen der Atmungsorgane v německém Bad Reichenhall a v Lungenabteilung, Landeskranenanstalt v rakouském Salcburku, v r. 1999 ve francouzském Montpellieru složil atestaci Evropské Respirační společnosti pro těžké astma.

Od r. 1994 pracuje v alergologické ordinaci v Mariánských Lázních a na Pneumologické klinice FN a LF UK v Plzni, kde v roce 2000 ukončil doktorandské studium a v r. 2006 habilitoval.

Je členem výborů pneumologické (ČPFS) a alergologické (ČSAKI) společností, lektorem a členem kolegia ředitele České iniciativy pro astma, pracuje v redakčních radách Studia pneumologica et phtiseologica a Kazuistiky v alergologogii, pneumologii a ORL.

V r. 2012 redigoval poslední českou verzi Globální strategie péče o astma a jeho prevenci v ČR, v r. 2015 vedl autorský tým ČSAKI a ČPFS při tvorbě národního Doporučeného postupu diagnostiky a léčby bronchiálního astmatu.

Vedle řady odborných článků a učebních textů je autorem knihy kazuistických příběhů Astma-kapitoly pod čarou (2002). Spolu s doc. O. Rybníčkem je spoluautorem knihy Asthma bronchiale v příčinách a klinických obrazech (2006, 2008), s O. Růžičkovou-Kirchnerovou knihy Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství (2013).

Na Pneumologické klinice vede pracoviště pro obtížně léčitelné astma, které je ústředním celoživotním tématem jeho profesního zájmu.

Zobrazit všechny členy