» Odborné kolegium » MUDr. Martina Kojanová, Ph.D.

Jak postupovat v léčbě? Ptejte se špiček v oboru!

Stačí jen vložit dotaz. Jednoduše, rychle, online.

MUDr. Martina Kojanová, Ph.D.

MUDr. Martina Kojanová, Ph.D.

Dermatovenerologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a od ukončení studií v roce 1991 pracuje na Dermatovenerologická klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V letech 1994 a 2000 složila atestace z dermatovenerologie a v roce 2014 obhájila disertační práci na 1. LF UK v Plzni. 

Je členkou České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP a koordinátorkou registru BIOREP pro biologickou léčbu v České republice pod záštitou České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP. Věnuje se jak klinické medicíně, především v rámci Centra biologické léčby na Dermatovenerologické klinice, tak pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti. Vyučuje na 1. LF UK, přednáší na katedře dermatovenerologie IPVZ, je spoluautorkou českých doporučení pro biologickou a systémovou léčbu závažné psoriázy, autorkou a spoluautorkou národních a zahraničních dermatologických publikací i odborných přednášek a posterů, je hlavní investigátorkou a subinvestigátorkou klinických hodnocení, členkou poradních sborů a spoluřešitelkou grantů IGA.

 

Zobrazit všechny členy