» Odborné kolegium » MUDr. Martin Tichý, Ph.D.

Jak postupovat v léčbě? Ptejte se špiček v oboru!

Stačí jen vložit dotaz. Jednoduše, rychle, online.

MUDr. Martin Tichý, Ph.D.

MUDr. Martin Tichý, Ph.D.

Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc

V roce 1995 absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Ve stejném roce začal pracovat na Klinice chorob kožních a pohlavních v Olomouci, kde se stal nejprve vedoucím lékařem lůžkového oddělení a zástupcem přednosty pro výuku, od roku 2013 zastává funkci přednosty kliniky.

Ve své profesní činnosti se věnuje především dermatoonkologii, zejména problematice epidermálních nádorů kůže, která byla předmětem jeho disertační práce. V posledních letech se zaměřuje hlavně na oblast imunitně podmíněných dermatóz a jejich systémové terapie.

Profesní zaměření se odráží v publikační a přednáškové činnosti, MUDr. Martin Tichý, Ph.D., je autorem nebo spoluautorem 66 článků v odborných časopisech a také autorem či spoluautorem učebních textů, monografií a kapitol v monografiích. Přednesl více než 120 přednášek na odborných konferencích a je autorem řady posterových sdělení. Zároveň působí jako vysokoškolský pedagog, pravidelně vyučuje studenty všech směrů studia na lékařské fakultě.

Zobrazit všechny členy