» Odborné kolegium » prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

Jak postupovat v léčbě? Ptejte se špiček v oboru!

Stačí jen vložit dotaz. Jednoduše, rychle, online.

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK

V letech 1992–1998 vystudoval 1. lékařskou fakultu UK a poté nastoupil na Kliniku ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole.

V roce 2001 obhájil na 1. LF UK titul Ph.D., v roce 2009 byl tamtéž jmenován docentem otorinolaryngologie a v roce 2013 profesorem otorinolaryngologie.

Od roku 2017 zastává profesor Jan Plzák funkci přednosty Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, od roku 2019 působí ve funkci generálního sekretáře Evropské konfederace otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (Confederation of European Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, CEORL-HNS), od roku 2020 je předsedou České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP.

Odborně se zaměřuje na problematiku rinologie, chirurgie baze lební, onkologie hlavy a krku, chirurgie štítné žlázy a na klinickou anatomii hlavy a krku.

Zobrazit všechny členy