prof. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.

prof. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.

Dermatovenerologické oddělení FN Brno

Ve své profesní činnosti se zabývá problematikou závažných, především autoimunitních dermatóz se zaměřením na bulózní dermatózy a autoimunitní onemocnění pojiva. Věnuje se i diagnostice a terapii onkologických kožních onemocnění, alergických dermatóz, infekcí a souvislostem kožních změn a interních onemocnění.

Od promoce pracovala na I. dermatovenerologické klinice Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, poslední tři roky ve FN Brno, v září 2020 nastoupila zpět na I. dermatovenerologickou kliniku ve funkci přednosty. Je členkou evropského sboru odborníků pro bulózní onemocnění při Evropské akademii dermatologie a venerologie (European Academy of Dermatology and Venereology, EADV) a podílela se na tvorbě evropských a světových doporučených postupů pro léčbu těchto onemocnění. Jako dermatopatoložka je spoluautorkou hypertextového Atlasu dermatopatologie doc. Feita. Atlas patří k nejuznávanějším světovým zdrojům informací o histopatologii kůže. Docentka Hana Jedličková je autorkou či spoluautorkou 62 vědeckých publikací, 41 přehledných článků, s kumulativním impakt faktorem 76 a H-indexem 7.

Od roku 1998 se věnuje výuce mediků, od roku 1997 postgraduální výuce, v roce 2020 byla doporučena Vědeckou radou Masarykovy univerzity ke jmenování profesorkou dermatovenerologie.

Zobrazit všechny členy