Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Atopie-online-mezioborove.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.
» Odborné kolegium » prof. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.

Jak postupovat v léčbě? Ptejte se špiček v oboru!

Stačí jen vložit dotaz. Jednoduše, rychle, online.

prof. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.

prof. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.

Dermatovenerologické oddělení FN Brno

Ve své profesní činnosti se zabývá problematikou závažných, především autoimunitních dermatóz se zaměřením na bulózní dermatózy a autoimunitní onemocnění pojiva. Věnuje se i diagnostice a terapii onkologických kožních onemocnění, alergických dermatóz, infekcí a souvislostem kožních změn a interních onemocnění.

Od promoce pracovala na I. dermatovenerologické klinice Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, poslední tři roky ve FN Brno, v září 2020 nastoupila zpět na I. dermatovenerologickou kliniku ve funkci přednosty. Je členkou evropského sboru odborníků pro bulózní onemocnění při Evropské akademii dermatologie a venerologie (European Academy of Dermatology and Venereology, EADV) a podílela se na tvorbě evropských a světových doporučených postupů pro léčbu těchto onemocnění. Jako dermatopatoložka je spoluautorkou hypertextového Atlasu dermatopatologie doc. Feita. Atlas patří k nejuznávanějším světovým zdrojům informací o histopatologii kůže. Docentka Hana Jedličková je autorkou či spoluautorkou 62 vědeckých publikací, 41 přehledných článků, s kumulativním impakt faktorem 76 a H-indexem 7.

Od roku 1998 se věnuje výuce mediků, od roku 1997 postgraduální výuce, v roce 2020 byla doporučena Vědeckou radou Masarykovy univerzity ke jmenování profesorkou dermatovenerologie.

Zobrazit všechny členy