» Přehled případů » Atopická dermatitida » Astma a biologická léčba

Nenechte si ujít ty nejzajímavější případy pacientů z klinické praxe

Inspirujte se. Sdílejte zkušenosti. Vzdělávejte se. Ptejte se.

Astma a biologická léčba

2. 11. 2021

Vážení kolegové, mám v péči 58-letého pacienta s nekontrolovaným astmatem. Astma mu bylo diagnostikováno ve 12 letech. Za poslední rok měl dvě exacerbace, které si vyžádaly nárůst dávky orálních kortikosteroidů a jednu exacerbaci vyžadující hospitalizaci. Současná léčba: inhalační kortikosteroidy ve vysoké dávce + LABA, 5mg orálních kortikosteroidů denně ve dvou sériích za rok. Co se týče dalších hodnot – počet eozinofilů v krvi 145 buněk/µl, FeNO 15 ppb, hladina IgE 30 IU/ml, bez alergen specifické IgE protilátky, FEV1 70%, ACT skóre 18. Aktuální symptomy uvádí kašel, dušnost, sípání, časté noční probouzení. Pacient dále trpí hypertenzí a GERD. Doporučili byste u tohoto biologickou léčbu? Dle uvedených hodnot by se nabízela pouze léčba dupilumabem. Děkuji za komentář.

Sdílet

Reakce: 5

.

Dobrý den, bohužel, na tento dotaz nemohu vzhledem ke své specializaci odpovědět. Nicméně, dupixent je k léčbě astmatu dle SPC indikován, ale nevím, že by měl již pro tuto indikaci schválenou úhradu, tj. musel by být podáván na paragraf 16. Lze zvážit léčbu omalizumabem/xolair? Viz www.sukl.cz.
("Léčba těžkého perzistujícího alergického astmatu u pacientů, kteří splňují všechna následující kritéria: - mají v průběhu posledního roku dokumentované minimálně dvě těžké exacerbace astmatu navzdory vysokým denním dávkám inhalačních kortikosteroidů v kombinaci s dlouhodobě působícím inhalačním beta2-agonistou, nebo potřebují k uvedení astmatu pod kontrolu (včetně předcházení exacerbacím) dlouhodobou léčbu systémovou kortikoterapií (pro úhradu ze zdravotního pojištění není v případě dokladování dlouhodobé systémové kortikoterapie nutný výskyt exacerbací) - dodržují zákaz kouření - mají pozitivní kožní testy nebo reaktivitu in vitro na celoroční vzdušný alergen - vstupní sérová koncentrace celkového IgE u nich dosahuje minimálně 30 a maximálně 1500 IU/ml u pacientů ve věku 6 - 11 let a minimálně 30 a maximálně 700 IU/ml u pacientů starších 12 let. Těžká exacerbace astmatu je definována jako nutnost podání nebo navýšení léčby systémovými kortikosteroidy na dobu tří a více dnů pro zhoršení příznaků astmatu a zahrnuje i podání/navýšení systémové kortikoterapie dle domácího léčebného plánu. Pro splnění podmínek úhrady je nutné dokumentovat těžkou exacerbaci návštěvou zdravotnického zařízení v jejím průběhu, a to i v případě podání/navýšení systémové kortikoterapie dle domácího léčebného plánu - nepostačuje pouhé uvedení informace pacienta o již proběhlé exacerbaci. Dlouhodobá systémová kortikoterapie je definována jako užívání systémových kortikosteroidů z indikace astmatu v souhrnu nejméně 6 měsíců v posledních 12 měsících. Léčba bude přerušena u pacientů, u kterých se neprokáže adekvátní odezva na terapii (hodnocení adekvátnosti odpovědi se provádí po 16 týdnech léčby nebo u pacientů s nejtěžší formou astmatu ("severe astma with fungal senzitization", astma s frekventními exacerbacemi, s rychlou deklinací funkce plic apod.) či v jiných odůvodněných případech (interkurentní infekt, nadměrná expozice alergenů v hodnoceném období) také později, nejdéle po 6 měsících (tyto případy musí být řádně uvedené a zdůvodněné ve zdravotnické dokumentaci")

Dobrý den,

dupilumab má indikaci na léčbu astmatu - viz SPC - "Přípravek Dupixent je indikován jako přídatná udržovací léčba u dospělých a dospívajících od 12 let s
těžkým astmatem se zánětem typu 2 charakterizovaným zvýšeným počtem eozinofilů v krvi a/nebo zvýšením množství exhalovaného oxidu dusnatého (FENO), jejichž nemoc není dostatečně kontrolována inhalačními kortikosteroidy (IKS) ve vysokých dávkách a dalším léčivým
přípravkem k udržovací léčbě¨.
Dupilumab nemá stanovenou úhradu na tuto diagnózu. Cesta k úhradě dupilumabu je přes § 16, musí být vyčerpané všechny možnosti léčby.

Dobrý den, naše zkušenosti s léčbou astmatu nejsou dostačující, podáváme jej jen v indikaci těžký atopický ekzém. Doporučuji se obrátit na alergologické centrum podávající biologickou léčbu. Na stránkách csaki.cz je jejich seznam, bohužel neaktualizovaný.

Vyjádření lékaře k doporučení kolegia

Velice děkuji za konzultaci, byla jsem spokojená s rychlou reakcí

Tazatel byl s doporučeními spokojen